Hur fungerar en spiral som preventivmedel?

In Sverige är spiral ett populärt preventivmedel för kvinnor. En spiral är en T-formad liten plast- eller kopparinlägg som placeras i livmodertappen för att förhindra oönskad graviditet. Men hur fungerar det egentligen och vad är dess effektivitet? I den här bloggen kommer vi att tala om de olika typerna av spiraler, deras funktion, hur de sätts in och deras säkerhet.

Det finns två olika typer av spiraler – hormonella och icke-hormonella

Hormonspiral innehåller levonorgestrel, som är en syntetisk form av hormonet progesteron som förhindrar att ägget friges. Dessa spiraler är effektiva upp till 99% och kan stanna kvar i livmodern i upp till fem år. Non-hormonella spiraler är gjorda av koppar som fungerar som spermicid och förhindrar spermier från att röra sig. Dessa spiraler är effektiva upp till 98% och varar vanligtvis upp till tio år.

Spiraler sätts in på en gynekologisk klinik

För att sätta in en spiral genomgår kvinnan en fysisk undersökning och cellprovtagning. När läkaren bekräftar att kvinnan är en lämplig kandidat för spiralen, sätter läkaren in spiralen genom en tunn rörformad apparat placerad i livmoderhalsen. Processen varar vanligtvis i cirka 10-15 minuter, och kvinnan kan känna någon mild smärta eller kramp under proceduren.

Spiraler är ett mycket säkert preventivmedel som inte påverkar fertiliteten

Kvinnor som använder spiral har inte högre risk för sexuellt överförbara infektioner (STI) jämfört med kvinnor som inte använder spiraler. Det finns vissa biverkningar såsom riklig menstruation och kramp under de första månaderna efter installation. För kvinnor som har svår smärta, kan ett smärtstillande läkemedel hjälpa. I mycket sällsynta fall kan spiralen bli förskjuten, orsaka infektion eller falla ut.

Slutsats

Spiraler är ett effektivt och säkert preventivmedel som kvinnor kan använda upp till fem och ibland 10 år. Spiraler är lätta att installera och har få biverkningar. Det är ändå viktigt att kvinnor som överväger att använda spiraler rådfrågar sin gynekolog för att bestämma om det är ett lämpligt preventivmedel för deras behov.

Felicia Stark

Tillbaka till toppen