Introduktion till BAS P- och BAS U-utbildning online

BAS P- och BAS U utbildning online är ett utmärkt sätt att lära sig hur man samordnar hälsa och säkerhet inom byggbranschen. Kursen riktar sig främst till dem som vill arbeta i rollen som arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen (BAS-P och BAS-U). Den som beställer en entreprenad ska starta en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Entreprenören tar över den påbörjade arbetsmiljöplanen och kompletterar den slutligen med de faror som utföraren (entreprenören) känner till. Byggarbetsmiljösamordnarens uppgift är att samordna arbetsmiljöarbetet för att förebygga risker för sjukdomar och olyckor. BAS-P ansvarar för att upprätta arbetsmiljöplanen och BAS-U för att hålla planen aktuell.

Den här online-utbildningen lär dig allt du behöver veta om att vara arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen, bland annat hur man:

  • Utveckla en hälso- och säkerhetsplan som är specifik för det aktuella byggprojektet.
  • Uppdatera planen när nya risker identifieras.
  • Se till att alla arbetstagare på byggplatsen följer de rätta hälso- och säkerhetsförfarandena.
  • Förebygga eventuella olyckor och sjukdomar.
  • Samordna med andra yrkesverksamma inom byggbranschen för att skapa en säker arbetsmiljö.

Efter att ha avslutat den här kursen hos Kravkompetens bör du ha en god förståelse för vad som krävs av en arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen. Du kommer också att kunna omsätta det du lärt dig i praktiken för att skapa en säker arbetsmiljö i ditt nästa byggprojekt.

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen