Så utformar du en underhållsplan för bostadsrättsföreningen

Att upprätta en underhållsplan är en av de viktigaste uppgifterna som styrelsen i en bostadsrättsförening har. En underhållsplan är en förteckning över de åtgärder som föreningen behöver vidta för att bibehålla fastighetens värde på lång sikt. I denna blogg kommer vi att titta närmare på vad en underhållsplan är och hur man går tillväga för att utforma den på ett effektivt sätt.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan för brf är en inventering av fastighetens alla delar som behöver underhållas, renoveras eller bytas ut på kort och lång sikt. Planen innehåller åtgärder för fastighetens tak, fasad, el, avlopp, ventilation, trapphus och mycket annat. Med en konsekvent verksamhet som en underhållsplan i bostadsrättsföreningen blir det möjligt att bibehålla fastighetens värde över tid och undvika stora oförutsedda utgifter.

Hur utformar man en underhållsplan?

En underhållsplan skapas oftast genom att man går igenom föreningens tillgångar och utformar en prioriteringslista över vad som behöver underhållas först och vad som kan vänta. För att göra detta måste man ha kunskap om både fastighetens skick och vilka åtgärder som är bäst lämpade för att bevara fastighetens värde. Det kan vara klokt att anlita en konsult som har storage kunskaper inom fastigheter för att hjälpa till med utformningen av underhållsplanen.

Vad ska ingå i en underhållsplan?

En väl utformad underhållsplan ska vara en detaljerad lista över fastighetens tillgångar, relaterade problem och utrustning som behöver åtgärdas, till exempel utskiftning av taket och OVK. Oavsett vad som behöver åtgärdas behöver man ha en budget och en tidsplan för när detta ska ske. Det är viktigt att planen överensstämmer med föreningens styrdokument och att medlemmarna i bostadsrättsföreningen blir informerade om uppdragen som planeras.

Varför är en underhållsplan så viktig?

En underhållsplan är avgörande för att förhindra stora investeringar och problem i framtiden. En väl planerad och genomförd plan kommer på kort och lång sikt att ha en positiv inverkan på medlemmarnas trivsel och trygghet. Förutom att underhålla fastigheten och dess utrustning förbättrar en underhållsplan föreningens ekonomiska balansräkning och dränerar inte föreningens tillgångar på ett negativt sätt.

Sammanfattningsvis kan vi säga att en väl utformad underhållsplan är ett nödvändigt verktyg för varje bostadsrättsförening. Genom att åtgärda underhållsbehov i tid och på rätt sätt kan man spara mycket tid och pengar i det långa loppet. Utformningen av en underhållsplan kan vara både komplicerat och tidskrävande och det är därför viktigt att man får professionell rådgivning för att kunna ta rätt beslut. Med en väl genomtänkt plan i handen kan man som förening se fram emot både tryggare och trivsammare bostadsrätter.

Felicia Stark

Tillbaka till toppen