Vad är en slutbesiktning?

En slutbesiktning eller entreprenadbesiktning är viktig eftersom den gör det möjligt att kontrollera att allt i det undertecknade kontraktet har levererats enligt överenskommelse och att det inte finns några avvikelser från kontraktet. Denna inspektion bör utföras av en professionell person som kan upptäcka eventuella problem och se till att arbetet har utförts enligt en hög standard.

Vad är en slutbesiktning?

En slutbesiktning är en viktig kvalitetskontrollåtgärd som äger rum i slutet av ett byggprojekt. Den gör det möjligt att kontrollera att allt i det undertecknade kontraktet har levererats enligt överenskommelse och att det inte finns några avvikelser från kontraktet. Denna inspektion bör utföras av en professionell person som kan upptäcka eventuella problem och se till att arbetet har utförts enligt en hög standard.

Varför är det viktigt med en slutbesiktning?

En slutbesiktning är viktig eftersom den ger dig möjlighet att kontrollera att allt som står i det undertecknade kontraktet har levererats enligt överenskommelse och att det inte finns några avvikelser från kontraktet. Denna inspektion bör utföras av en professionell person som kan upptäcka eventuella problem och se till att arbetet har utförts med hög standard.

Hur utför jag en slutbesiktning?

När du genomför en slutbesiktning bör du först se till att du har alla relevanta papper till hands, inklusive det undertecknade kontraktet, planer, ritningar och specifikationer. Du bör sedan gå runt på platsen tillsammans med entreprenören för att kontrollera att allt har slutförts enligt överenskommelse. När du har gjort detta bör du skriva en rapport där du redogör för eventuella avvikelser från kontraktet och/eller eventuella brister i utförandet. Denna rapport bör sedan skickas till entreprenören så att denne kan rätta till eventuella problem innan den undertecknas.

Slutsats

En slutbesiktning är en viktig kvalitetskontrollåtgärd som alltid bör utföras i slutet av ett byggprojekt. Den gör det möjligt att kontrollera att allt i det undertecknade kontraktet har levererats som överenskommet och att det inte finns några avvikelser från kontraktet. Om du planerar att låta utföra en slutbesiktning ska du se till att anlita Roslagen Plåtkonsult som kan upptäcka eventuella problem och se till att arbetet har utförts enligt en hög standard.

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen