Utbildning inom arbetslivet

UGL, utveckling av grupp och ledare, är den i särklass populäraste ledarskapsutbildningen i Sverige. Denna utbildnings innehåll går att använda i flertalet olika arbetsmiljöer som chef eller en person med ansvar. UGL utförs genom praktiska övningar bland en grupp människor som inte känner varandra sedan tidigare. En viktig del av ditt ledarskap är att kunna arbeta professionellt med vem som helst trots att man inte känner varandra sedan tidigare.

Under den 5 dagar långa utbildningen får du totalt 48 timmars utbildningstid, där du får öva på att fatta beslut och lösa problem i grupp. Även på hur du lär dig att ta vara på gruppens olika kompetenser och förmågor, hur kommunikationen sker mellan medlemmarna, hur du hanterar konflikter samt feedback. Detta är en utbildning som kan bidra till en utveckling på ett organisatorisk och individuellt sätt i din vardag!

Kunskap och utveckling är verkligen nyckeln till framgång för alla verksamheter och personer så boka en utbildning genom CoreCode. Där finner du ett brett utbud av utbildningar med fokus på att skapa en bättre arbetsmiljö och dig som medarbetare eller chef. Utbildningar finns till exempel inom ämnen så som jämställdhet genus ledarskap eller tillitsbaserat ledarskap och hålls av certifierade handledare.

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen