VVS-besiktning: Vad är det och när måste man göra en?

När man köper ett nytt hus är det viktigt att gå igenom alla byggnadens VVS-installationer. Det finns flera skäl till detta: för att säkerställa att allt är i ordning och fungerar som det ska, men också för att undvika problem i framtiden. Men hur vet man om VVS-installationerna behöver en besiktning? Och när måste man genomföra en sådan? Här kommer svaren på dina frågor. VVS besiktning är en kontroll av husets VVS-system, som görs för att säkerställa att det är i gott skick och fungerar som det ska. Besiktningen innefattar alla VVS-installationer, såsom rörsystemet, vattenledningarna, avloppssystemet och ventilationen

En VVS-besiktning genomförs vanligtvis när man köper ett nytt hus eller lägenhet. Om du redan bor i din bostad och VVS-systemet är gammalt, kan det vara en god idé att göra en besiktning för att säkerställa att allt fungerar som det ska. VVS-besiktningen utförs av en besiktningsman i Stockholm och tar vanligtvis inte mer än en timme eller två.

Det finns flera olika saker som en VVS-besiktning innefattar

  • Kontroll av rörsystemet – Detta inkluderar kontroll av eventuella läckage eller skador på rörsystemet.
  • Kontroll av vattenledningarna – Detta inkluderar kontroll av trycket i ledningarna och eventuell läckage
  • Kontroll av ventilationen – Detta innebär att man kollar att alla ventiler är i gott skick och fungerar som de ska
  • Kontroll av det elektriska systemet – Detta innebär en kontroll av elsystemet för att säkerställa att det är säkert och överensstämmer med gällande bestämmelser
  • Kontroll av dräneringssystemet – Detta inkluderar kontroll av eventuella blockeringar eller skador på dräneringssystemet.

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen