Yoga – vägen till frihet och ro

Yoga är grundbegreppet inom indisk filosofi, psykologi och religion. Yoga är en gammal indisk tradition med många olika meditationstekniker. I västvärlden använder vi termen ”yoga” för att hänvisa till den samtida formen av Hatha Yoga, som främst fokuserar på fysisk träning genom olika ställningar som kallas Asana.

I den vediska litteraturen har yoga olika betydelser, men i senare indisk litteratur har yoga blivit ett av hinduismens sex ortodoxa filosofisystem och har därmed blivit nära besläktat med Samkhya. Den indiska filosofin har uppmärksammats av européer sedan 1800-talet, men det var inte förrän i slutet av1800-talet som yoga etablerades. Hatha Yoga var den form som påverkade västerländsk yoga och under 1900-talet utvecklades yogan tillsammans med olika indiska och västerländska aktörer. Numera har yogan tagit form och ses alltmer som en form av fysisk träning för att öka kroppens flexibilitet. Ett par viktiga grenar inom yoga är rajayoga, hathayoga, karmayoga, jnanayoga och bhaktiyoga.

Syftet med yoga beskrivits som frihet och befrielse, men en tydlig beskrivning av dess innebörd är omöjlig då det finns många olika former.

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen