Teologi och andlig vägledning i bibeln

Kristendomen är världens största religion, med sina 2,3 miljarder anhängare. Kristendomen är baserad på Jesus och läran från Nasaret som beskrivs i andra delen av Nya testamentet. I kristendomen anses Jesus vara son till Gud. Kristendomen uppstod i Judéen (nuvarande Israel och Palestina) för cirka 2000 år sedan. På den tiden var området ockuperat av romarna, och judarna väntade på Messias hjälp. Judarna trodde att Messias var en god ledare sänd av Gud för att ge judarna frid och lycka. Men Messias är inte gud, utan en människa. Med hjälp av gud räddade Messias judarna från romarnas förtryck. Jesus predikade vid den tiden om guds rike där ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta människor är välkomna till detta rike.

Flera judar tror att han är Messias som de alla väntar på, men när Jesus inte ville sätta sig emot romarna blev de flesta besvikna och arga på honom. Jesus arresterades i slutet av år 30 e.kr och dömdes därmed till döden för förräderi och spikades upp på ett kors som vid den tiden var en vanlig avrättningsmetod.

Utöva din tro

Som kristen är det viktigt att utöva din tro och leva enligt bibelns budord. För att lära dig mer om kristendomen, andlig vägledning och bibeln finns Arkens bokhandel som har allt material du behöver. Här hittar du prästskjortor och prästkläder, konfirmationsmaterial, doppresenter, kors och vägledning. Utbudet är stort precis som kristendomen. Arkens historia började med en grupp studenter i Lund 1972 som beslutade att bilda en ekonomisk allians för att fokusera på det kristna rådet och specialisera sig på kristna böcker. Än idag står bokhandeln Arken

Felicia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen